SP Gaming News

a2ae6c6d-652f-4388-b1b8-fbe8b4f8e6a6

Dudensen

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον Dudensen στο @Dudensen στο twitter, ή να τον βρείτε να αράζει στα PC ή το Bar του SP Gaming Net Station (25ης Μαρτίου 5, Θεσσαλονίκη)

Dudensena2ae6c6d-652f-4388-b1b8-fbe8b4f8e6a6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.