SP Gaming News

4f97fc585cb7515cc475ec6a51a8b3d8 (1)

Dudensen

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον Dudensen στο @Dudensen στο twitter, ή να τον βρείτε να αράζει στα PC ή το Bar του SP Gaming Net Station (25ης Μαρτίου 5, Θεσσαλονίκη)

Dudensen4f97fc585cb7515cc475ec6a51a8b3d8 (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.