SP Gaming News

6e0932931e2961b3b29f3a528f9f684c

Dudensen

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον Dudensen στο @Dudensen στο twitter, ή να τον βρείτε να αράζει στα PC ή το Bar του SP Gaming Net Station (25ης Μαρτίου 5, Θεσσαλονίκη)

Dudensen6e0932931e2961b3b29f3a528f9f684c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.